فرم ثبت نام اولیه مشارکت کنندگان حقوقی نمایشگاه صنعت ساختمان 1398

مشارکت کننده محترم

 اطلاعات  فرم عینا در کتاب ویژه نمایشگاه درج خواهد شد. لذا در تکمیل فرم نهایت دقت را مبذول فرمایید.

-صورتحساب (فاکتور رسمي) شما بر اساس اطلاعات درج شده در صفحه اطلاعات تکميلي صادر و غير قابل تغيير مي باشد. لذا خواهشمند است با توجه به شخصيت حقيقي و حقوقي نسبت به تکميل اطلاعات اقدام فرماييد.
- کليه مشارکت کنندگان در نمايشگاه هاي استان اصفهان موظف به رعايت موازين و شئونات اسلامي طبق چهارچوب اعلام شده در طول برگزاري نمايشگاه مي باشند، که طي آن خواهران با حجاب کامل اسلامي و عدم استفاده از زيورآلات و آرايش و برادران نيز عدم استفاده از کراوات در غرفه ها حضور مي يابند. همچنين پخش هر گونه موسيقي توسط غرفه داران ممنوع ميباشد.