You don't have javascript enabled. Good luck with that.
خبر

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه های صنعت ساختمان، نماینده بضاعت استان های کشور در این صنعت نیستند، چرا که رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از شرکت ها را از حضور در نمایشگاه ها باز داشته است. 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اظهار کرد: نمایشگاه های صنعت ساختمان، نماینده بضاعت استان های کشور در این صنعت نیستند، چرا که رکود حاکم بر اقتصاد کشور، بسیاری از شرکت ها را از حضور در نمایشگاه ها باز داشته است.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، محمدرضا برکتین پس از بازدید از هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان که از 22 تا 26 مهرماه در اصفهان برگزار شد، افزود: صنعت ساختمان در ایران مانند بسیاری از دیگر شاخه های صنعتی هم اکنون در شرایط رکود به سر می برد و این مهم تأثیر خود را حتی بر سطح کیفی نمایشگاه های تخصصی در این زمینه نیز اعمال کرده است.  

وی تأکید کرد: بسیاری از تولیدکننده ها و فعالان صنعت ساختمان انگیزه ای برای حضور قوی و بازاریابی بیشتر در نمایشگاه ها ندارند و متأسفانه بسیاری از آن ها در نمایشگاه ها شرکت نمی کنند.   

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط مذکور، سطح کیفی هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان به طور نسبی قابل قبول بوده است، ادامه داد: بسیاری از فعالان صنعت ساختمان نگران شرایط منفی رکود هستند و به دلیل مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، کمبود تقاضا و حجم بالای کالاهای انباشته شده در انبارها، امیدی به حضور در نمایشگاه ها ندارند. در حالی که این مجموعه ها می توانند با تغییر نگرش به نمایشگاه و با آگاهی بیشتر از تأثیرگذاری این رویدادها، از بی تفاوتی فاصله گرفته و با بازاریابی قوی، شرایط فروش خود را تغییر دهند.   

برکتین خاطرنشان کرد: رکود موجود در بازار مسکن و صنعت ساختمان در کشور در سه دهه گذشته بی سابقه بوده و دولت با وجود صحیح بودن سیاست های ضد تورمی، میزان نقدینگی در بازار را کاهش داده و این امر رونق خرید و فروش و گردش مالی را از بازار سلب کرده است.

وی گفت: نباید مسخ کاهش تورم شویم، چرا که کاهش تورم حلال همه مشکلات ما نیست. دولت نیاز دارد با مدیریت صحیح به جامعه پول تزریق کند و قدرت خرید جامعه را افزایش دهد.  

به گفته وی می توان با ارایه یارانه وعده داده شده به تولیدکنندگان، آن ها را به افزایش میزان حقوق کارمندان و کارگران وا داشت و از این طریق شرایط رکود در بازار را برطرف کرد.     

وی با تأکید بر اهمیت حضور در نمایشگاه ها به عنوان بازوی بازاریابی شرکت ها اظهار کرد: می توان از طریق حضور در نمایشگاه از بن بست رکود خارج شد.   

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: پیش از بازدید از هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان انتظار داشتم که تولید کنندگان مصالح ساختمانی از این نمایشگاه استقبال بیشتری داشته باشند اما با توجه به مسایل اقتصادی، باید انتظارمان را از نمایشگاه ها هم  پایین تر بیاوریم.

وی مقوله هایی مانند بازاریابی و شرکت در نمایشگاه را بازوهای یک بدنه دانست و افزود: چنان چه صاحب یک بنگاه اقتصادی، تفکر و نگرش مثبتی به این مقوله ها نداشته باشد، نمی تواند از این بازوها در جهت درست حرکت دادن پیکره خود و رسیدن به نقطه هدف استفاده کند.

 

1394/07/25