You don't have javascript enabled. Good luck with that.
خبر

یکی از مدیران ارشد شرکت نمایشگاهی dmg::events (برگزار کننده نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان در امارات، کویت، عربستان، اندونزی و هند) از هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان بازدید کرد. 

یکی از مدیران ارشد شرکت نمایشگاهی dmg::events (برگزار کننده نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان در امارات، کویت، عربستان، اندونزی و هند) از هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اصفهان بازدید کرد.

ناتان واو (Nathan Waugh) پس از حضور در جلسه ای با مدیر بخش خارجی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، سه سالن نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان را مورد بازدید قرار داد.  

وی کیفیت این نمایشگاه را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: شرکت dmg::events برگزار کننده نمایشگاه های تخصصی در زمینه صنعت سیمان، سنگ، کفپوش و دیوارپوش، آسانسور، شیشه و انرژی است و در خصوص اجرای برنامه های آتی و همکاری های بیشتر با نماینده انحصاری خود در اصفهان آمادگی کامل دارد.  

وی همچنین از سایت پروژه بزرگ نمایشگاه اصفهان، بازدید کرد و این پروژه را فرصتی مناسب برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی دانست.   

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان نماینده انحصاری شرکت نمایشگاهی dmg::events است که پاویون ملی ایران را در نمایشگاه های بین المللی صنعت ساختمان دبی، هند، اندونزی و همچنین نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان امارات، سنگ و کفپوش خاورمیانه برگزار می کند.

 

 

1394/07/27