http://isfahanmodernconst.ir/sites/isfahanfair.ir/isfahanmodernconst.ir/contents/pms_item/4588_itemText.htmlstring(9127) "

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در نشست خبری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با انتقاد از برخی طراحی ساختمان ها در سطح شهر، اظهار کرد: یکی از وظایف این سازمان ترویج مقررات ملی ساختمان و اصولی سازی ساختمان هاست.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، مهندس علی زهتاب افزود: موضوعی که در حدود دو سال گذشته به دغدغه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تبدیل شده این است که ساختمان را به کالایی فرهنگی تبدیل کرده و از نگاه تجاری و سوداگری آن بکاهد.

وی تاکید کرد: در دو دهه اخیر ساختمان های شهر اصفهان هویتشان را از دست داده اند و شاخصه های به کار رفته در آن ها حرفی برای گفتن و ماندگار شدن ندارد.

به گفته وی یکی از قوانین سازمان نظام مهندسی ساختمان، ایجاد الگوی ایرانی – اسلامی است، از این رو تلاش داریم با برندسازی در ساخت و ساز، به ساختمان های هویت دار دست پیدا کنیم.

زهتاب تصریح کرد: الگو گرفتن از کشورهای اروپایی در این زمینه بسیار مفید خواهد بود و می توان با رواج صنعتی سازی و نهادینه کردن اعطای گواهینامه سبز ساختمان به این مهم دست یافت.

وی اضافه کرد: استان اصفهان به عنوان استان پایلوت در سطح کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ارائه گواهینامه سبز ساختمان انتخاب شده است.

وی با اشاره به سایر مواردی که در ساختمان سازی های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: حقوق شهروندی در ساختمان های امروزی نه برای بهره برداران ساختمان و نه برای مجاوران آن ها لحاظ نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: به تمام مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید شده حقوق شهروندی را در نظارت های خود مورد توجه قرار دهند.

به گفته وی حدود 30 درصد از سرمایه های ملی در ساخت و ساز استفاده می شود اما عمر مفید ساختمان ها 25 تا 30 سال است در صورتی که در کشورهایی که یک دهه قبل در ساختمان سازی از ایران بسیار عقب تر بودند، اکنون عمر مفید ساختمان ها بیش از 100 سال است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با بیان اینکه مصالح تولید شده در ایران از کیفیت مناسبی برخودار است، گفت: دلیل کوتاه بودن عمر ساختمان ها در استفاده نادرست از این مصالح و استفاده از مصالحی است که با اقلیم شهرها تناسب و هم خوانی ندارد.

رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز در این نشست خبری اظهار کرد: امروزه دو عنصر ظرفیت زیست محیطی و ظرفیت های اکولوژیک در ساختمان سازی مدرن دنیا مورد توجه قرار می گیرد.

مهندس طاهری افزود: ظرفیت اکولوژیک به این معناست که به ازای هر نفر در ایران 62/2 هکتار از عرصه های منابع طبیعی تخریب می شود اما تنها 84/0 ظرفیت زیستی برای هر نفر وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از 80 درصد عمر ایرانی ها در ساختمان ها صرف و 40 درصد منابع ایران در ساختمان ها مصرف می شود، تاکید کرد: توجه به افزایش طول عمر ساختمان موضوع کم اهمیتی نیست و طول عمر ساختمان ها هدفی است که به دلیل نوع مصالح به کار رفته در ساختمان بدست نیامده است.

وی اضافه کرد:  هنوز در ایران مصالح قابل بازیافت که سریع رشد ساختمان را بالا ببرد، ترویج نشده است.

وی مهمترین علت این مشکلات را چندگانگی در متولیان ساخت و ساز دانست و این موضوع که بخشی را سازمان راه و شهرسازی، بخشی را شهرداری و بخشی را سازمان نظام مهندسی ساختمان برعهده دارد مهمترین عاملی معرفی کرد که باعث شده قوانین و استانداردهای ساخت و ساز روی زمین بماند.

طاهری با اشاره به تاثیر نمایشگاه صنعت ساختمان بر این صنعت گفت: در حاشیه این نمایشگاه هاست که باید این چالش ها برطرف شود و سازمان های دولتی حتی نظام مهندسی ساختمان هم مصالح استاندارد و باکیفیت را تبلیغ کنند؛ مصالحی که مناسب محیط زیست و مناسب سبک سازی است.

وی افزود: معماران نیز در این نمایشگاه ها می توانند با مصالح جدید آشنایی پیدا کنند زیرا اگر در بخش ساختمان نگاه علمی – زیست محیطی را اجرا کنیم بسیاری از مشکلات رخ نمی دهد و شاید رودخانه های دیگری مانند رودخانه زاینده رود خشک نشود.

رییس اداره مقررات ملی، نظام مهندسی و فناوری های نوین ساختمان راه و شهرسازی اصفهان نیز در این نشست خبری اظهار کرد: برخی ساختمان ها در سطح شهر اصفهان مانند موسیقی های ناهنجاری هستند که شهروندان را آزار می دهد.

مهندس امیر زاغیان افزود: متاسفانه در زمینه مصالح نوین و معرفی و استفاده از آن ها عقب هستیم و بدلیل ظاهر زیبا و قیمت های پایین به مصرف کننده مصالح چینی تبدیل شده ایم.

وی با تاکید بر اینکه همچنان در ایران و به ویژه اصفهان استفاده از مصالح منطبق با اقلیم نیست، افزود: اداره مقررات ملی و نظام مهندسی و فناوری های نوین ساختمان راه و شهرسازی به عنوان نماینده وزارتخانه در استان در شناسایی مصالح نوین همکاری می کند.

زاغیان در زمینه حضور شرکت های فعال در زمینه فناوری های نوین ساختمانی در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان گفت: انتظار داریم برندهای بیشتری در این عرصه به نمایشگاه بیایند.

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با رویکردهای مصالح، معماری و فناوری های نوین تا تاریخ 30 مهرماه در ساعات بازدید 16 تا 22 در محل برگزاری نمایشگاه های اصفهان در کنار پل شهرستان با حضور 131 مشارکت کننده از 9 استان و سه نمایندگی خارجی میزبان عموم علاقه مندان است.

 

"