http://isfahanmodernconst.ir/sites/isfahanfair.ir/isfahanmodernconst.ir/contents/pms_item/4589_itemText.htmlstring(3126) "

معاون عمران شهری شهردار اصفهان پس از بازدید از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان که تا تاریخ 30 مهر ماه در ساعات بازدید 16 تا 22 دایر خواهد بود، اظهار کرد: محصولات ارائه شده در این نمایشگاه در زمینه بلوک های سبک و مصالح نماکاری نمونه های جدیدی ارایه کرده است.

به گزارش واحد رسانه شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، مهندس ایرج مظفر افزود: صنعت ساختمان هر روزه پیشرفت های جدید به ویژه در زمینه های سبک سازی و مصرف بهینه انرژی در ساختمان داشته که نیاز است مهندسین با این نوآوری های جدید بیشتر آشنا شوند و بهتر از آن ها استفاده کنند.

وی تاکید کرد: زمان برگزاری نمایشگاه ها بهترین فرصت برای آشنایی با این نوآوری هاست ضمن اینکه مجریان ساختمان ها می توانند با مهندسین و طراحان نقشه های ساختمانی در یک موقعیت دیدار کرده و هریک مسایل و دغدغه های کاری خود ا مطرح کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: استقبال کارشناسان امر از این نمایشگاه و همچنین کیفیت شرکت های مشارکت کننده هر ساله ارتقا یابد و این نمایشگاه برای مردم رهاورد هرچه سریعتر و ایمن تر ساخته شدن ساختمان ها را در بر داشته باشد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: استفاده از مصالح ایرانی در دستور کار مهندسان عمران شهرداری اصفهان قرار گرفته و الزام به استفاده از مصالح داخلی با لحاظ کردن شرط کیفیت مطرح شده است.

به گفته وی تاکید شورای شهر اصفهان در طراحی ساختمان ها توسط سازمان ها این است که قابلیت ها و هویت شهری متناسب با اصفهان در ساختمان ها رعایت شود.

مظفر تاکید کرد: امروزه ارزش زمین و استفاده مفید از فضا و سایر مقتضیات بهره برداری باعث می شود تا حدودی از طراحی های سنتی فاصله بگیریم.

وی درباره بسته های تشویقی شهرداری اصفهان برای ارائه پروانه های ساختمانی گفت: تجربه های قبلی نشان داده است که استقبال مردم در روزهای پایانی استفاده از این بسته ها به اوج خود می رسد.

"